เต้ย พงศกร 

ไอจี เต้ย พงศกร -instagram
รายละเอียด