เตย มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์

ไอจี เตย มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์-instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    เตย มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์
  • เตย มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์ MasterChef Thailand หรือ เตย-พัดชา กัลยาณมิตร