เตอร์ ปริยะ 

ไอจี เตอร์ ปริยะ -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    เตอร์ ปริยะ 
  • IG
  • ปริยะ วิมลโนช