ส้มเช้ง 3 ช่า 

ไอจี ส้มเช้ง 3 ช่า -instagram
รายละเอียด