พลอย เดอะกิ๊ก 

ไอจี พลอย เดอะกิ๊ก -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    พลอย เดอะกิ๊ก 
  • พลอย พงษ์รตี เจริญ