พล ตัณฑเสถียร 

ไอจี พล ตัณฑเสถียร -instagram
รายละเอียด