ไผ่ พาทิศ 

ไอจี ไผ่ พาทิศ -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    ไผ่ พาทิศ 
  • ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล