ครูทอม คำไทย 

ไอจี ครูทอม คำไทย -instagram
รายละเอียด