พลอย คารีสา สปริงเกตต์ 

ไอจี พลอย คารีสา สปริงเกตต์ -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    พลอย คารีสา สปริงเกตต์ 
  • คาริสา คารีสา The Face Thailand