แอมแปร์ สุทธาทิพย์ 

ไอจี แอมแปร์ สุทธาทิพย์ -instagram
รายละเอียด
  • ชื่อ
    แอมแปร์ สุทธาทิพย์ 
  • สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์