ไอจีดาราที่เป็นกระแสตอนนี้

ig-เพชร กรุณพล -petchkaroonpon

@petchkaroonpon

ig-มิลลิ แร็ปเปอร์ The Rapper 2 -phuckitol

@phuckitol

ig-ตุ๊กกี้ ชิงร้อย -tukky66

@tukky66

ig-คิง ก่อนบ่าย-kingkonbai

@kingkonbai

ig-พิม พิมฐา -pimtha

@pimtha

ig-มิชิมะ ริสะ แฟนปั้นจั่น-rodeomassacre

@rodeomassacre

ไอจีดาราแนะนำ

ig-เบลล์ ไอยา-bell_aiya

@bell_aiya

ig-เอี๊ยม วรรษพร -eiameiamm

@eiameiamm

ig-บูม กฤตภัค อุดมพานิชย์-realboomkrittapak

@realboomkrittapak

ig-หมิว ภวรัณชน์ บรรณารักษ์ -memewz

@memewz

ig-ลี วู แจ (Lee Woo Je)-woooje

@woooje

ig-ลูกศร อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์ -luksorn888

@luksorn888