ไอจีดาราที่เป็นกระแสตอนนี้

ig-แทน ธนัชชา จันทร์งาม-tan_thanatcha

@tan_thanatcha

ig-โกยุนจอง-goyounjung

@goyounjung

ig-มิ้นท์ รัญชน์รวี -mintranch

@mintranch

ig-ออมสิน อรนวีย์ -aomsin_or

@aomsin_or

ig-ชินจัง ญาณาธิป The Star 2022-Chinjung_ynt

@Chinjung_ynt

ig-ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก -baifernbah

@baifernbah

ไอจีดาราแนะนำ

ig-วุ้นเส้น วิริฒิพา -vjwoonsen

@vjwoonsen

ig-โอ Jetseter -ojets

@ojets

ig-พลอย อัยดา ศรีมูลตรี -ploiiyada

@ploiiyada

ig-ปอย กฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช-cooper_patpasit

@cooper_patpasit

ig-เจ๋ง Big Ass -jengkonalo

@jengkonalo

ig-ตุ๊ก จันทร์จิรา -janjira_jujang

@janjira_jujang